PharmaWay
   Innovative
Kroatien XL-56.jpg

 

About us

 

Innovative new products for the Scandinavian market

About us:

Pharma Way has an international team with many years of experience in pharmaceutical products, development, sales and marketing. Together with our partners we market and distribute our innovative new personal health care products in the Scandinavian countries.

Vision:

Pharma Way are building a portfolio of innovative, effective and safe products on the Scandinavian market. The Company's products are both developed inhouse or developed in close cooperation with global producers, all to meet the needs in areas where there are currently no good treatments. The company focuses primarily on personal health care products. 

 
 

Om oss

 

Innovativa produkter för den skandinaviska marknaden

Om oss:

Pharma Way har ett internationellt team med många års erfarenhet inom läkemedelsprodukter, utveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans med våra partners i övriga Skandinavien marknadsför och distribuerar vi egenvårdsprodukter på den skandinaviska marknaden.  

Vision:

Pharma Way har som mål att marknadsföra och sälja innovativa, effektiva och säkra produkter på den nordiska marknaden. Företagets produkter är både egenutvecklade samt framtagna och utvecklade i nära samarbete med globala producenter, allt för att möta behovet inom områden där det idag saknas bra behandlingar. Bolaget fokuserar framför allt på egenvårdsprodukter.

 
 

Products

 

DOT SHOT The equalizer

For modern health conscious people that like to exercise, have a social lifestyle and demanding work.

DOT SHOT is a new innovative drink based on water soluble curcumin with a refreshing taste of lime. DOT SHOT contains only natural ingredients.

Curcumin has for a long time been known as a powerful antioxidant and have also been recognized to have other positive properties such as anti-inflammatory effects. Now for the first time as a drink with a new improved formula for better efficacy -DOT SHOT (70ml).

DOT SHOT is clinically proven health drink for active people.

DOT SHOT attenuates among other things, the negative effects of alcohol on the body. The result is a quick recovery that support a continuous active lifestyle. 

DOT SHOT will be sold on all markets, from pharmacies, daily food stores and convenience stores.

DOT SHOT clinical study results

 Most people drink alcohol faster than their body can process it. During alcohol consumption the liver converts the alcohol into acetaldehyde which is the major cause of the harmful effects of alcohol consumption to the body. DOT SHOT targets this acetaldehyde pathway and lower its level in the body thereby reducing the negative effects of alcohol and make you feel better.

 
Bild 2.png

"Your last shot of the evening before bedtime! DOT SHOT for your health!"
 

Go’KiD products for kids

 Go’KiD is a series of products with focus on children and their health. Our first product is Go’KiD Easy Breath, more Products are under development.

Go’KiD products will be sold in pharmacies and daily food stores.

Go’KiD Easy Breath patch; is a unique product and alone in its kind, the Easy Breath patch is a natural treatment of nasal congestion. The product contains soothing and pleasant-smelling extracts of e.g. eucalyptus and peppermint.

Adults get in general two to three colds per year, but children get many more due to the less mature immune system. A scientific study has shown that approximately 51% of the children wake up during the night due to nasal congestion and for 49% of the children nasal congestion made it difficult to fall asleep.

Go’KiD Easy Breath is a patch that is easily attached to bedding or on the pajamas front at chest height. The body heat releases the soothing extracts. Inhalation of the extracts leads to widening nasal passages, making it easier to breathe. The effect lasts all night. The product is for children over 3 years.

 
 
 
 

Produkter

 

DOT SHOT The equalizer

DOT SHOT är en ny innovativ dryck baserad på gurkmeja (curcumin). Den innehåller endast naturliga ämnen och har en uppfriskande limesmak.

Gurkmeja är en sedan länge känd kraftfull antioxidant, den har även andra positiva egenskaper såsom anti-inflammatoriska effekter. Nu för första gången som dryck, med en ny förbättrad formulering för ökad effekt - DOT SHOT (70 ml).

DOT SHOT är en kliniskt bevisad hälsodryck för aktiva människor.

DOT SHOT minskar bland annat alkoholens negativa effekter på kroppen, ger en snabb återhämtning och möjliggör ett fortsatt aktivt liv.

DOT SHOT kommer att säljas via apotek, dagligvaruhandeln, samt i övriga närbutiker.

DOT SHOT kliniska studieresultat

De flesta människor dricker alkohol snabbare än kroppen kan bearbeta den. Under alkoholkonsumtionen omvandlar levern alkoholen till acetaldehyd vilket är den största orsaken till alkoholkonsumtionens skadeverkningar på kroppen. DOT SHOT minskar acetaldehydnivån i kroppen och minskar därmed de negativa effekterna av alkohol och du mår bättre.

 
Bild 2.png

"Your last shot of the evening before bedtime! DOT SHOT for your health!"


 

Go’KiD produkter för barn

Go’KiD är en serie produkter med fokus på barn och deras hälsa. Vår första produkt är Go’KiD Easy Breath, fler produkter är under utveckling.

Go’KiD produkter kommer att säljas via apotek och dagligvaruhandeln.

Go’KiD Easy Breath sticker; är en unik produkt och ensam i sitt slag, Easy Breath sticker är en naturligt lugnande behandling av nästäppa. Produkten innehåller lindrande och väldoftande extrakt av bl.a. eukalyptus och pepparmynta.

Vuxna får ca två till tre förkylningar per år, men barn får många fler beroende på att immunförsvaret blir bättre med åldern. En vetenskaplig studie har visat att ca 51% av barnen vaknar under natten beroende på nästäppa och 49% av barnen tyckte att nästäppa gjorde att de inte kunde somna.

Go’KiD Easy Breath är en klisterdekal som enkelt fästes på sängkläder eller på pyjamasens framsida i brösthöjd. Kroppsvärmen gör att de lindrande extrakten frigörs. Inandning av extrakten leder till att näsgångarna vidgas och att det blir lättare att andas. Effekten varar hela natten. Produkten är för barn över 3 år.

 
 
 
 
 

Coming Products

Go’KiD is a series of products with focus on children and their health. Our first product is Go’KiD Easy Breath, more Products are under development, see below.

 
 

Go’KiD Itch Free

Go’KiD Itch Free; is a proprietary product that relieves and stops itching from any type of stick and bites, the product contains only natural ingredients such as herbal extracts and honey and can be used by adults and children of all ages. 
 

ProjeKT

Go’KiD är en serie produkter med fokus på barn och deras hälsa. Vår första produkt är Go’KiD Easy Breath, fler produkter är under utveckling:

 
 

Go’KiD Itch Free

Go’KiD Itch Free; är en egenutvecklad produkt som lindrar och stoppar klåda från alla typ utav stick och insektsbett, produkten innehåller endast naturliga ingredienser så som örtextrakt och honung och kan användas av vuxna och barn i alla åldrar. 

MEDIA

 
 
 

MEDIA

 


 
 
 

CONTACT US

 

To contact the company with comments or suggestions for innovative products or projects please fill in the form below or mail directly to Info@pharma-way.com

 
 

Kontakt

 

För att kontakta bolaget med synpunkter eller förslag på innovativa produkter eller projekt var vänlig fyll i formulär nedan eller maila direkt till info@pharma-way.com